Гадаргуугийн өрмийн машин
КОМПАНИЙН СУЯЛ
ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД
Гадаргуугийн өрмийн машин
Олон үйлдэлт өрмийн машин
Газрын гүний өрмийн машин
Нүүрсний далд уурхайн гүний өрмийн машин
CMD100 нүүрсний давхрагын хийн өрөм
КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
АЖИЛД АВАХ
СУРГАЛТ БОЛОН ХӨГЖИЛТ
БАГыН ЖОВХОО
 
   
  Гадаргуугийн өрмийн машин
  Олон үйлдэлт өрмийн машин
  Газрын гүний өрмийн машин
  Нүүрсний далд уурхайн гүний өрмийн машин
  CMD100 нүүрсний давхрагын хийн өрөм
Харилцагч:秦皇岛 Ажиллсан хугчаа: Өнөг:
Өрөмдлөгийн газар нутаг: Чоногын гүн: Нэит гүн:
Тоног Төхөөрөмж:CSD1800 Төсөл: Чоногын хэмжээ:

Cortech Drilling Equipment Co.,Ltd

ICP证:京ICP备15060286号-1