Гадаргуугийн өрмийн машин
КОМПАНИЙН СУЯЛ
ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД
Гадаргуугийн өрмийн машин
Олон үйлдэлт өрмийн машин
Газрын гүний өрмийн машин
Нүүрсний далд уурхайн гүний өрмийн машин
CMD100 нүүрсний давхрагын хийн өрөм
КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
АЖИЛД АВАХ
СУРГАЛТ БОЛОН ХӨГЖИЛТ
БАГыН ЖОВХОО
 
   
  Гадаргуугийн өрмийн машин
  Олон үйлдэлт өрмийн машин
  Газрын гүний өрмийн машин
  Нүүрсний далд уурхайн гүний өрмийн машин
  CMD100 нүүрсний давхрагын хийн өрөм
 
Нэр:Газрын гүний өрмийн
Дугаар:CKD600C
Гол ончилог:

CKD600C газар доор дээж авах өрмийн төхөөрөмж (дугуйт), газар доор 360 o-ийн өнцөгөөр ажиллах ба алмазан өрөмдлөгийн бусад дэвшилтэт технологитой хамт ашиглах боломжтой. Энэ төхөөрөмж нь ерөнхийдөө удирдлагын самбар, их бие болон цахилгаан үүсгүүр, эргэх толгой, тэжээлийн систем, татах систем, хөдөлгүүрийн хэсэг, цахилгаан мотор болон гидравлик систем гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Түүнчлэн хэрэв хэрэглэгч хүсвэл шаврын насос тоноглож болно. CKD600C бүхэлдээ гидравлик удирдлагын системтэй ажиллаж удирдахад хялбар, тээвэрлэх болон ашиглахад тохиромжтой төхөөрөмж юм.

 

 
 
Өрөмдлөгийн хүчин чадал       
Өрмийн яндангийн хэмжээ   AS、BS、NS、HS 
Өрөмдөх гүн   1,000м  750м  600м  350м 
 Гидравлик систем
Тооцоолсон даралт   26MPa 
Хөргөлтийн арга   Ус 
Цахилгаан үүсгүүр 
Загвар   Siemens Y2-250M-4B35 
Тооцоолсон хүчин чадал   55KW 
Тооцоолсон эргэлтийн хурд RPM   1,480rpm 
Өрөмдлөгийн толгойн хүчин чадал 
Өрөмдлөгийн толгойн хүчин чадал   1,030Nm 
Эргэлтийн дээд хурд, RPM   1,250rpm 
Цохилт   1,800мм 
Дотоод диаметрийн дээд хэмжээ   97мм
Түлхэлтийн дээд хэмжээ   65KN 
Таталтын дээд хэмжээ   80KN 
 Дээжний дамарт татуурга
Түлхэлтийн дээд хэмжээ   10KN(bare drum) 
Түлхэлтийн хурд   120м/мин(bare drum) 
Ган татлагын диаметр   6мм  
 Ган татлагын урт  800м 
Цамхаг
Урт   3.3-5.8м 
Өрөмдөх өнцөг    -90°-90° 
 Гулгалт  1.1м 
Өрмийн яндан баригч 
Өрмийн яндан    BS, NS, HS
Тээвэрлэлтийн хэмжээс 
Их биений хэсэг   330мм×1,800мм×2,170мм 
Хүчний хэсэг   3,300мм×1,210мм×1,380мм 
Үйл ажиллагааны хэсэг   840мм×730мм×1,000мм 
Машины нийт жин
 4тн 

Cortech Drilling Equipment Co.,Ltd

ICP证:京ICP备15060286号-1