Гадаргуугийн өрмийн машин
КОМПАНИЙН СУЯЛ
ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД
Гадаргуугийн өрмийн машин
Олон үйлдэлт өрмийн машин
Газрын гүний өрмийн машин
Нүүрсний далд уурхайн гүний өрмийн машин
CMD100 нүүрсний давхрагын хийн өрөм
КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
АЖИЛД АВАХ
СУРГАЛТ БОЛОН ХӨГЖИЛТ
БАГыН ЖОВХОО
 
   
  Гадаргуугийн өрмийн машин
  Олон үйлдэлт өрмийн машин
  Газрын гүний өрмийн машин
  Нүүрсний далд уурхайн гүний өрмийн машин
  CMD100 нүүрсний давхрагын хийн өрөм
 
Нэр:CMD100 нүүрсний давхрагын метан хийн өрөм
Дугаар:CMD100
Гол ончилог:

CMD100 нүүрсний давхрагын метан хийн өрөм нь уул уурхайн ямар ч нөхцөлд үр бүтээлтэй байхаар бүтээгдсэн ба метан хийн босоо цооног, чиглэлтэй цооног, хэвтээ цооног, түүнчлэн гүний усны цооног, хэвтээ чиглэлээр салаалж өрөмдөх, геотермийн цооног, геологийн үнэлгээ, хийн үлээлгэт өрөмдлөг, шавар болон хөөсөөр өрөмдөх өрөмдлөг зэрэг олон үйлдэлт үйл ажиллагаатай өрөмдлөгийн шинэ технологи юм.

 
NO DATA!
 
?р?мдл?гийн х?чин чадал     
?рмийн яндангийн хэмжээ   BS、NS、HS、PS
?р?мд?х г?н   1,300м   1,000м  700м 400м 
Гидравлик систем
Тооцоолсон даралт   26MPa 
Х?рг?лтийн арга   Салхин х?рг??р 
Цахилгаан ??сг??р
Загвар   Cummins 6BTA-5.9 
Т?р?л   Turbo Charged 
Тооцоолсон х?чин чадал   132KW 
Тооцоолсон эргэлтийн хурд RPM   2,500rpm 
?р?мдл?гийн толгойн х?чин чадал
Мушгиралтын дээд хэмжээ   4,257Nm 
Эргэлтийн дээд хурд, RPM   1,182rpm 
Цохилт   3,500мм 
Дотоод диаметрийн дээд хэмжээ   117мм 
Т?лхэлтийн дээд хэмжээ/Таталтын дээд хэмжээ  127KN/50KN 
?ндсэн эрг??лэгч
Т?лхэлтийн дээд хэмжээ   68KN(bare drum) 
Т?лхэлтийн хурд   50м/мин 
Ган татлагын диаметр   16мм 
Ган татлагын урт   30м 
Дээжний дамарт татуурга
Т?лхэлтийн дээд хэмжээ   11KN(bare drum) 
 Т?лхэлтийн хурд   120м/мин
Ган татлагын диаметр   6.6мм 
Ган татлагын урт   1300м 
Цамхаг
 Урт  10м 
?р?мд?х ?нц?г   45°-90° 
Гулгалт   1.1м 
?рмийн яндан баригч
?рмийн яндан   BS, NS, HS, PS 
Явах ангийн ?з??лэлт
Хамгийн их з?вш??р?гд?х налуу ?нц?г   30° 
 Хамгийн их хурд  2км/цаг 
Тээвэрлэлтийн хэмжээс
Урт * ?рг?н * ?нд?р   5,100мм×2,350мм×2,600мм 
Машины нийт х?нд
 8.5тн 

Cortech Drilling Equipment Co.,Ltd

ICP证:京ICP备15060286号-1